Skip links

Господарські в т.ч. корпоративні спори

Вирішення господарських в т.ч. корпоративних спорів

Корпоративний спір – це спір між юридичною особою та учасником юридичної особи – засновником, акціонером, членами (в т. ч. які вибули), а також між учасниками юридичної особи. Предметами у такому спорі є створення, діяльність та припинення юридичної особи, визначення частки у господарському товаристві, виплата коштів у зв’язку з виходом із господарського товариства, примусовий викуп акцій.
Нагромадженість та мінливість законодавчих норм, мінливість судової практики Верховного Суду із корпоративних спорів робить залучення до таких спорів адвоката з корпоративних спорів життєво необхідним.

Надання допомоги з вирішення спорів включає:

аудит документів підприємства;

оцінка Вашої ситуації та оцінка перспектив можливих судових процесів;

ведення переговорів від імені клієнта щодо вирішення спірних питань у досудовому порядку;

складання адвокатського запиту на користь клієнта;

ознайомлення із матеріалами справи, якщо справа щодо корпоративного спору вже перебуває у суді;

підготовка претензій щодо корпоративних спорів, підготовка відповіді на претензію;

підготовка процесуальних документів щодо судових спорів – позовних заяв, заперечень на позови, відповіді на заперечення, клопотань;

оскарження судових рішень шляхом підготовки апеляційних та (або) касаційних скарг;

представництво інтересів клієнта в суді першої інстанції, апеляції, Верховному Суді;

інші юридичні послуги.

Для контакту з консультантом заповніть форму