Skip links

Земельні Відносини

Земельні правовідносини — це особлива сфера, що вимагає певних юридичних знань для грамотного проведення та оформлення будь-яких операцій з цим видом нерухомого майна.
Оформлення спадщини.
Юридична допомога при оформленні прав на земельну ділянку, іншу нерухомість.
Підготовка та супроводження виконання договорів, якими передбачено перехід прав власності на нерухоме майно (купівля-продаж, міна, дарування, довічне утримання тощо).
Надання консультацій в сфері землекористування, порядку зміни цільового призначення земель, викупу земельних ділянок для суспільних потреб та/або у зв’язку із суспільною необхідністю.
Підготовка та супроводження виконання інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність, предметом яких є нерухоме майно або майнові права на нього.
Консультування в сфері орендних правовідносин, підготовка та супроводження укладення договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. і майна, що перебуває у державній та комунальній власності), правова допомога при отриманні в оренду цілісних майнових комплексів.
Юридичне супроводження вирішення спорів щодо нерухомого майна (в т.ч. і землі) в судових органах, органах державної влади та управління.
Правове супроводження придбання земельних ділянок у власність, у т.ч. шляхом викупу, через аукціон або конкурс.
Правовий аудит земельних ділянок, що відводяться, перевірка правовстановлюючих та інших документів на земельні ділянки, оцінка можливості придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, лісового фонду та інших ділянок, для яких законодавством встановлений особливий порядок їхнього відчуження.

Leave a comment