Борги

Боржник – це  особа, що є стороною правовідносин і взяла на себе зобов’язання вчинити певну дію на користь іншої сторони, або ж навпаки утриматись від вчинення певної дії. Сторона, на користь якої боржник зобов’язався вчинити дію, іменується  кредитор. Боржником може бути будь-яка фізична особа, яка спроможна брати на себе договірні зобов’язання, і юридична особа. При цьому на стороні боржника може бути одна або водночас декілька осіб.
Перелік послуг:
— стягнення боргів з фізичних та юридичних осіб в судовому порядку;
— захист боржника в судових, правоохоронних органах та у виконавчому провадженні;
— юридичний захист позичальника від неправомірних дій колекторів у справах про захист від кредитів і боргів;
— звільнення від суми боргу за кредитом;
— оскарження боргу по картковому кредиту;
— зменшення суми боргу за кредитом, у зв’язку з неправильним нарахуванням відсотків, штрафних санкцій, пені та комісій за кредитом;
— організація проведення експертизи про правильне нарахування банком розміру кредитної заборгованості, відсотків, пені, штрафів;
— визнання недійсними кредитних договорів із фінансовими компаніями, як такими, що порушують права споживачів;
— оскарження незаконних умов кредитного договору, позиці, іпотеці, поруці у справах про захист від кредитів і боргів;
— звільнення майна з-під арештів, накладених на підставі незаконних рішень судів щодо стягнення боргу за кредитом;
— зняття арешту з будинку, квартири, автомобіля;
— оскарження відкриття виконавчого провадження;
— виключення запису про майно з реєстру заборон і реєстру іпотек.